Mister parfumat

Mister parfumat

Admiraţia mea pentru orhidee a fost întotdeauna învăluită de o uimire hipnotică, pentru că parfumul lor are o putere de insinuare alarmantă. Te simţi sub o vrajă care ameninţă fiinţa ta, ca o îmbrăţişare impetuoasă, tot mai insistentă, sufocantă, care te pierde. Nu am mirosit niciodată orhideele decât pe furiş, cu teama să nu adorm narcotizată şi mult timp simţeam pe nervii olfactivi picăturile infime de parfum, persistente, insistente ca o amintire obsedantă cu un făt frumos. Parfumul orhideelor se naşte într-un alambic cu secrete neaflate. Floarea este de o frumuseţe stranie, costumată în straie de regină orientală, de undeva din Indonezia sau Malaia, unde mătasea se ţese deasă şi haina are o strălucire fascinantă, cu irizaţii fosforescente. Rochia are un crol complicat, savant, monumental, ca pentru un bal cu mişcări lente, o rochie în care frumuseţea orientală este prizonieră. Culorile cele mai vii, mai exuberante în combinaţia cea mai neprevăzută şi mai îndrăzneaţă, apar în culorile petalelor. Ca o ştiinţă a culorilor cu care nu suntem obişnuiţi dar care surprinde şi provoacă. E o melodie care nu găseşte ecou imediat în sufletul nostru pentru că vine dintr-o ţară prea îndepărtată, cu alte tradiţii, obiceiuri şi gusturi. E un rafinament prea condimentat, prea fastuos pentru că noi am uitat vremea reginelor cu hlamida purtată de paji printre curteni şi curtence pomădaţi sau încorsetaţi. Despre orhidee se povestesc nenumărate legende. Măruntele zburătoare se rătăcesc în labirintul florii şi sunt duse pe o cale a minunilor să se scalde în apele parfumate, pudrate cu aur şi binecuvântate de sceptrul rodniciei. Victimele seduse nu ştiu că îndeplinesc un ritual fără de care nu se naşte viaţa. Să fie tăcerea, liniştea densă, umbra umedă vinovate de frumuseţea orhideelor ? Sunt ele fantezia spiritelor capricioase şi naiv răutăcioase ale pădurilor, păduri fără intrări, fără ieşiri ? Au vrut aceste spirite din vara veşnică să pună în floarea orhideelor o întrebare fără răspuns, să uimească printr-o enigmă chiar şi pe cărturarii cititori în stele ? Altfel cum să înţelegem această minune a naturii vii, stranie, amăgitoare, de o fantezie cu tâlcuri ascunse, măiestrite în mister ?

Comments are closed.