Acest fel de clipă

Acest fel de clipă

Într-o zi ne-am trezit copleşiţi de zapadă. Toţi am rămas gură-cască. Nimeni nu făcea nimic. Dealtminteri ce poţi face împotriva zăpezii decât să cerşeşti mila cerului ? Atunci am privit înapoi. Acolo, în veacul trecut au fost îngropate în troiene cântecele poporului meu. Ele sunt atât de încărcate de eternitate pentru că au fost rezistente la frig. După ce-am urcat câteva trepte, m-am aşezat să primesc bucuria acestui loc, evantai deschis spre lumină.

Comments are closed.